Pravidla

Pravidla soutěže „Cestovatelský fotodeník“

I. Základní popis

 • Principem soutěže „Cestovatelský fotodeník“ je, aby soutěžící cestovali po památkách České republiky a navštívili a vyfotografovali co nejvíce památek, které jsou do soutěže zapsané. Celkový seznam památek a informace o projektu jsou k dispozici zde: seznam všech památek.

 • Soutěžícím se stává každý, kdo se do soutěže zaregistruje a bude využívat mobilní aplikaci „Cestovatelský fotodeník“.

 • Výhercem soutěže se stane ten soutěžící, který pomocí dané aplikace vyfotografuje nejvíce památek a tím získá největší počet bodů. Odměněni budou také krajští vítězové.

II. Zadání soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé prostřednictvím mobilní aplikace chytrého telefonu. Aplikace bude zdarma dostupná na našich webových stránkách, nebo přímo v GooglePlay či AppStore pod názvem „Cestovatelský fotodeník“.

 

 • Registrace do soutěže bude spuštěna 1. března 2023.

 • Postup 1 – přes webové stránky www.historicka sidla.cz
  • Zaregistrujte se na stránce Cestovatelský fotodeník - registrace. Budou po vás požadovány následující informace: e-mailová adresa, uživatelské jméno (to bude sloužit i jako přezdívka a budou pod ním zveřejněny Vaše fotografie na stránkách soutěže), heslo, jméno, příjmení, věk (pouze rok narození), kraj, telefonní číslo. Podmínkou pro vstup do soutěže je také souhlas se zpracovnám osobních údajů dle GDPR, který můžete kdykoliv odvolat.
  • Stáhněte si aplikaci do mobilního telefonu z GooglePlay či Apple Store a přihlašte se.
 • Postup 2 – přes mobilní telefon
 • Stáhněte si aplikaci soutěže Cestovatelský fotodeník do mobilním telefonu z GooglePlay či Apple Store.

 • Po instalaci budete vyzváni k přihlášení anebo k registraci.

 • Zvolte „registrace“ a zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno (to bude sloužit i jako přezdívka a budou pod ním zveřejněny Vaše fotografie na stránkách soutěže), heslo, jméno, příjmení, věk (pouze na celé roky), kraj, telefonní číslo. Podmínkou pro vstup do soutěže je také souhlas se zpracovnám osobních údajů dle GDPR, který můžete kdykoliv odvolat

 • V soutěžní dny od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023 je třeba navštívit co nejvíce památek, soutěžní objekty si prohlédnout a vyfotografovat přímo v aplikaci „Cestovatelský fotodeník“.

 

III. O aplikaci

 • Aplikace Cestovatelský fotodeník umožní vyfotografovat památku v momentě, kdy se k ní soutěžící přiblíží na vzdálenost minimálně 100 metrů.
 • Jakmile je objekt vyfotografován, fotografie se po odsouhlasení automaticky uloží do systému, tj. do fotogalerie soutěžícího.
 • Ke každé památce je možné pořídit maximálně 5 fotografií. Do společné galerie bude registrovaná pouze jedna fotografie, kterou soutěžící označí. Kteroukoliv fotografii bude možné kdykoliv vymazat a nahradit jinou.

 • Pokud zájemce nemá „chytrý telefon“, může si památky fotit fotoaparátem a poté fotografie vložit do systému na počítači. Za takto vložené fotografie památek se však nezískají žádné body. Body je možné získat pouze v případě, je-li fotografie pořízena za pomoci aplikace Cestovatelský fotodeník.

 • Ke každé fotografii je možné přidat krátký popisek či komentář (max. 200 znaků).

 • Ke každé památce je po vyfotografování možné přidat hodnocení, které spočívá v odpovědi na 3 otázky. Z důvodu objektivizace bude možné ohodnotit památku pouze v případě, že bude vyfotografována mobilní aplikací, tím bude zaručeno, že soutěžící danou památku ve skutečnosti opravdu navštívil.

 

IV. Bodování v soutěži

 • Za každou navštívenou a vyfotografovanou památku, která se zobrazí ve společné fotogalerii, získává soutěžící jeden bod.

 • Boduje se pouze navštívená památka, která je vyfocená aplikací Cestovatelský fotodeník.

 • Po celou dobu soutěže je na webových stránkách www.cestovatelskyfotodenik.cz i přímo v mobilní aplikaci možné zjistit, jak si který soutěžící vede a kolik má bodů. Na mapě se pak bude aktualizovat, jak jsou jednotlivé památky ohodnocené.

 

V. Vyhodnocení soutěže

 • 1. září 2023 budou známi výherci soutěže, tj. ti, kteří v období od 1.3. 2023 do 31.8. 2023 navštívili a vyfotografovali nejvíce památek zapojených do soutěže „Cestovatelský fotodeník“ a tím získali nejvyšší počet bodů.

 • Vyhodnocováni budou také krajští vítězové, tzn., že ceny obdrží i ti soutěžící, kteří nasbírají nejvíce bodů v daném kraji, který uvedou při registraci do soutěže.

 • Výherci budou vyhlášeni a bude jim předána výhra u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví 9. září 2023 v Poděbradech.

 • Ceny pro celostátní výherce:

  • účastník soutěže s nejvyšším počtem bodů získá poukaz na ubytování v jednom z členských měst Sdružení historických sídel dle svého výběru v hodnotě 10.000 Kč.
  • účastník soutěže s druhým nejvyšším počtem bodů získá poukaz na ubytování v jednom z členských měst Sdružení historických sídel dle svého výběru v hodnotě 7.000 Kč
  • účastník soutěže s třetím nejvyšším počtem bodů získá poukaz na ubytování v jednom z členských měst Sdružení historických sídel dle svého výběru v hodnotě 5.000 Kč.

  Poukaz je platný v termínu od 10.9.2023 do 31.8.2024.

  • Ceny pro krajské vítěze – hodnotné ceny ve výši cca 2.000 Kč.

  VI. Různé

  • Soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.

  • Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže, včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.

  • Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

  • Bude-li mít organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího, či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

  • Pokud se ve společné galerii objeví fotografie s nevhodným obsahem, může ji libovolný soutěžící nahlásit, čímž se fotografie dočasně zablokuje. Zaměstnanci SHSČMS obratem danou fotografii zkontrolují a pokud se bude opravdu jednat o nevhodný obsah, fotografie bude vyřazena, v opačném případě bude schválena a znovu zařazena do soutěže. 

  • Pravidla jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito pravidly soutěže vyjadřuje soutěžící automaticky tím, že se do soutěže přihlásí.

  • Soutěžící, kteří se umístí na předních příčkách, budou zveřejněni na webových stránkách a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím registrovaného e-mailu, či telefonicky.

  • Soutěž Sdružení je určena pro všechny občany EU. 

  • Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci sekretariátu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

  • Soutěžící účastí v soutěži automaticky souhlasí s veřejným prezentováním a dalším využitím svých soutěžních fotografií pro propagační účely Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

   

  Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.  Více o tom, jak chráníme vaše osobní údaje.

  Vytvořeno 2.12.2022 8:46:52 | přečteno 868x | Ondřej Oliva
  load